top of page

SCHOLEN

Tegenwoordig gebruiken we ook op school steeds vaker de computer. Kinderen worden daar steeds handiger mee.


Uiteraard is het voor kinderen prettig om dan ook goed en snel te kunnen typen.

Ik kom graag bij u op school de typlessen verzorgen. Dit kan tijdens schooltijd, maar ook erna.
Graag bespreken wij met u de mogelijkheden.

 

Wij houden de groepjes zo klein mogelijk, zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt. Hierdoor is het ook mogelijk om kinderen met een rugzakje mee te laten doen. Passend onderwijs is dus ook bij typles van toepassing!

 

U hebt als school ook zeggenschap over het moment waarop de lessen gegeven worden en in welk semester die starten.

bottom of page